Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1a. Van Driel Auto’s neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1b. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

1c. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Van Driel Auto's in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.


2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

3a. Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Van Driel Auto’s kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

3b. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandrielauto.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

4a. Van Driel Auto's verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U een offerte aan te kunnen bieden wanneer u het hiervoor bestemde formulier heeft ingevuld;
 3. U een melding te sturen wanneer uw voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft;
 4. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van acties en aanbiedingen;
 5. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 6. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

4b. Hoelang we gegevens bewaren
Van Driel Auto's zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@vandrielauto.nl.


5. Delen met anderen

Geen verkoop!
Van Driel Auto’s verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Driel Auto’s blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. In kaart brengen websitebezoek

6a. Cookies
Van Driel Auto’s gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.

6b. Wat als u niet van cookies houdt
U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Uw rechten
7a. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.

7b. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Van Driel Auto’s hebben, stuur dan een verzoek naar info@vandrielauto.nl.

7c. Van Driel Auto’s wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

7d. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

8a. SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Van Driel Auto’s veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

8b. Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. Beveiliging en versie

9a. Wij nemen het serieus
Van Driel Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vandrielauto.nl.

9b. Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 26/04/18.

9c.  Wijzigen van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.